Previous Next
Stone Sheep, Yukon Wildlife Preserve, Whitehorse, Yukon